Nhà > Tin tức > Sản

Làm thế nào về khả năng sản xuất của nhóm Jhy?

Dec. 26, 2019

Cơ thể đóng van tốt là một khởi đầu tốt cho các van lao động từ GG G50.Chúng tôi có hai phòng thí nghiệm vật chất để kiểm tra và phân tích lực giãn kim loại, cấu trúc kim loại và hóa chất, đảm bảo chất lượng cao của tất cả các lò rèn.Ba đường dây đúc tự động có thể tiết kiệm nhiều chi phí lao động, cũng tăng hiệu suất sản xuất và sản xuất tốt hơn.Bây giờ năng lượng của chúng ta có thể tới 50000 tấn lò đúc trong một năm.

Hơn nữa, chúng ta có nhiều công nhân hơn 320 trong nhà máy s ản xuất van, 6 xưởng làm ráp, 6 xưởng lắp ráp, hai xưởng sản xuất cao su và dây phủ 3D.Chúng ta có thể kết thúc 1500 van.

Thiết bị sản xuất thiên nhiên và các thiết bị nâng cao từ các xưởng Jhy 3Thiết bị sản xuất thiên nhiên và các thiết bị nâng cao từ các xưởng Jhy 3

+86 131 3174 5018 008613131745026 +86 131 3174 5018 008613131745026 valvehr@jhyvalve.com valvejhy@jhyvalve.com