Nhà > Tin tức > Sản

Video nhà máy Jhy 3

Dec. 18, 2019

Càng nhiều phim

Tất cả các đoạn phim là các công trình sản xuất thực sự.

Thiết bị đúc van sắt khoanh tay làm video


video tiến hành kiểm tra chất lượng lao động GG G50


video bộ phận chuyển nhiệt thế lực


KCharselect unicode block name


Đoạn phim trên dây chuyền


Visit the factory by a video call

WhatsApp +86 131 3174 5026

E-Mail: Valvehr@Jhyvalve.Com

+86 131 3174 5018 008613131745026 +86 131 3174 5018 008613131745026 valvehr@jhyvalve.com valvejhy@jhyvalve.com