Nhà > Liên lạc

Hãy liên lạc với chúng ta

Bạn có muốn bảng giá hoặc danh mục của chúng tôi? Hy vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp của bạn tốt nhất của chúng tôi!


Trình tự hoạt động

Phát):

E mail:valvehr@jhyvalve.com

CaitooName+86 131 3174 5018

Thêm: Cỡ vùng nông nghiệp, Botou, Hạ Bì, Trung Quốc.


+86 131 3174 5018 008613131745026 +86 131 3174 5018 008613131745026 valvehr@jhyvalve.com valvejhy@jhyvalve.com